Informacja

W związku z przeniesieniem naszej aktywności zawodowej za granicę
"Centrum Stomatologiczne BADENIA" zakończyła we Wrocławiu działalność z dniem 31.01.2019 roku.

Naszym licznym Pacjentom serdecznie dziękujemy za ponad 28 letnią współpracę oraz wyrażane uznanie dla naszych profesjonalnych kompetencji.

Ewa Danilewicz-Stysiak i Witold Danilewicz